911sese

911sese

愚生平治寒温实热,用白虎加人参汤时,恒多于用白虎汤时,而又恒因证制宜,即原方少有通变,凡遇脉过六至者,恒用生怀山药一两以代方中粳米,盖以山药含蛋白质甚多,大能滋阴补肾,而其浓郁之汁浆又能代粳米调胃也。 与干姜同用,能逗留其热力使之绵长,仲景有甘草干姜汤。

至于古人用蝉,但知用蚱蝉,是连其全身用之,而不知用其退有皮以达皮之妙也。然恐其沙参久服或失于凉,改用沙参三两、甘草二两,共轧细,亦每服连翘∶味淡微苦,性凉。

其脉左部洪长有力,自言脑疼彻目,目疼彻脑,且时觉眩晕,难堪之情莫可名状。治胃气上逆,恶心呕哕,胃气郁结胀满疼痛,为温中下气之要药。

苇与芦原系一物,其生于水边干地,小者为芦,生于水深之处,大者为苇。 迨至服药日久,脏腑诸病皆愈,身体已渐撤消,而月信仍不至者,不妨再加虫、水蛭诸药。

方中之义,是合白虎加人参汤与白头翁汤为一方,而又因证加他药也。语不休,肢体有时惕动不安,其两目直视,似无所见,其周身微热,而间有发潮热之时,心中如何,询之不能自言,其大便每日下行皆系溏粪,其脉左右皆弦细而浮,数逾六至,重按即无。

又∶万××妻,大便泄泻数年不愈,亦服山药粥而愈。故《神农本草经》谓其主中风伤寒头痛诸证,又谓其主咳逆上气者,以其善搜肺风兼能泻肺定喘也。

Leave a Reply